Home

Dienstenpakket

Het verbeteren van de vakbekwaamheid van mensen die in de financiële sector werken. Dat is het overkoepelende doel waar wij als WFTNIVO een bijdrage aan willen leveren. Dit doen wij door het opleiden voor- en het afnemen van de officiële Wft-examens, maar wij doen meer.

Het opzetten van lesprogramma’s en kwaliteitsstandaarden
U wilt bijvoorbeeld uw personeel bijscholen zodat zij beter in staat zijn om met financiële vraagstukken om te gaan. Onze betrokkenheid en expertise begint bij het inventariseren van de vaardigheden die u als beroepsgroep of als manager belangrijk vindt om op niveau te houden. Vervolgens ontwikkelen wij samen met u een set van ‘eindtermen’. Dit zijn standaarden voor de kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn voor het kunnen uitoefenen van een beroep of functie. Dit is de basis voor het opleidingsplan. Hiervoor maken wij gebruik van het brede netwerk dat wij in de loop van de jaren hebben opgebouwd. Wij werken samen met vakinhoudelijke deskundigen op het gebied van de financiële dienstverlening, maar ook met juristen, fiscalisten, bouwkundigen, economen en bedrijfseconomen.

Het toetsen van vaardigheden en standaarden
We ontwikkelen ook examens om te kunnen toetsen of deelnemers voldoen aan de standaarden die gelden voor een bepaald beroep of functie. Deze examens staan al dan niet onder toezicht van een certificerende instelling. Leidend principe zal altijd zijn dat de kwaliteit van de toetsing de verantwoordelijkheid is van WFTNIVO. Dit geldt ook als in opdracht van derden wordt getoetst.
We hebben alles in huis om examens op een verantwoorde manier af te kunnen nemen. WFTNIVO heeft flink geïnvesteerd in moderne software voor het registreren van examenkandidaten. Afhankelijk van het type toets wordt deze digitaal of mondeling afgenomen.
De toetsen kunnen ‘in-company’ worden afgenomen, of op een van onze toets locaties. WFTNIVO beschikt over ervaren surveillanten c.q. toezichthouders die ervoor zorgen dat de examens goed verlopen. De totale organisatie en planning regelt WFTNIVO. Dit komt de kwaliteit ten goede.

Het bijhouden en registreren van vakbekwaamheid
Als een kandidaat een opleiding heeft gedaan of een examen via WFTNIVO heeft afgelegd, wordt dit vastgelegd in zijn of haar profiel. Daarnaast heeft WFTNIVO afspraken gemaakt met certificerende instellingen om rechtstreeks aan hen door te geven wie welk examen heeft behaald. Op deze manier hoeven individuele kandidaten hun behaalde vakken niet zelf aan de certificerende instelling door te geven. Met dit systeem kunnen wij ook voor scholen en bedrijven op een betrouwbare manier de cijferadministratie en certificering bijhouden.