Home

Toetstermen en matrijzen

Op deze pagina kunt u de wettelijk vastgestelde toetstermen en toetsmatrijzen vinden voor alle WFT modules. De opleiding en examinering bij WFTNIVO is gebaseerd op deze eindtermen en toetsmatrijzen, zodat de ontwikkelde en getoetste kennis en vaardigheden aansluiten op de wettelijke eisen!

Toetstermen
Op basis van de eindtermen, die door de Minister van Financiën zijn vastgesteld, heeft het CDFD (College Deskundigheid Financiële Dienstverlening) in samenwerking met de sector toetstermen ontwikkeld. Alle examens en onderwijsprogramma’s binnen de sector moeten aan deze toetstermen voldoen. De examens en opleidingen zijn gebaseerd op de eind- en toetstermen zoals deze zijn vastgesteld door het CDFD. Klik hieronder voor de eind- en toetstermen voor elke module.

Toetsmatrijzen initiële modules
De examens en opleidingen zijn gebaseerd op de toetsmatrijzen zoals deze zijn vastgesteld door het CDFD. Klik hieronder voor de toetsmatrijzen voor de initiële modules.

Samenstellingsdocumenten PE-examens
Ook de toetsmatrijzen van de PE zijn vastgesteld door het CDFD. Klik hieronder voor de samenstellingsdocumenten van elke module. In het samenstellingsdocument vindt u de volgende informatie: de kenmerken van het examen, de toetsmatrijs en de ontwikkelingen met bijbehorende toetstermen.

Samenstellingsdocumenten Bijzonder Examen
De inhoudelijke samenstelling van de Bijzondere Examens vindt u in de samenstellingsdocumenten. Deze zijn door het CDFD vastgesteld. In het samenstellingsdocument vindt u de volgende informatie: de kenmerken van het examen, de toetsmatrijs en de inhoud van het examen.