Home

Over WFTNIVO

Missie
Onze missie is het (bijdragen aan) het kwalificeren van de beste professionals voor bedrijven, sectoren en branches. Wij werken daarin “op maat”, afhankelijk van de wensen en behoeften van opdrachtgevers, zonder daarbij in te boeten op kwaliteit. Een kandidaat die bij of via ons voor een examen slaagt, moet daar trots op kunnen zijn. Het bewijs van slagen laat zien dat hij bij de beste professionals van de desbetreffende markt hoort. En dat is dan weer aantrekkelijk voor werkgevers!

Om dit alles te bereiken zijn we ook streng voor onszelf; we staan voor onze taak en willen daarin kwaliteit leveren. We doen geen concessies aan onze onafhankelijkheid en de kwaliteit van de exameninhoud, het examentoezicht, de afname en beoordeling. We nemen geen genoegen met hoe de dingen lopen, maar zoeken steeds naar mogelijkheden om onszelf te verbeteren. Feedback geven is altijd mogelijk; we doen daar ook echt wat mee. Wij geloven dat we de vakbekwaamheid in een sector alleen kunnen vergroten door middel van samenwerking met alle partijen uit een branche. Gaat er binnen onze organisatie iets mis, dan zullen we dat toegeven en proberen het zo goed mogelijk op te lossen voor de betrokkenen.

Visie
Beroepscertificering is een dynamisch vak. Kennis en vaardigheden die benodigd zijn om een bepaald beroep uit te oefenen veranderen continu door nieuwe inzichten, technieken, et cetera. Als examenbureau willen wij net zo dynamisch zijn als de arbeidsmarkt en meebewegen met nieuwe ontwikkelingen. We volgen de branche (werkgevers en opleiders) en komen met ze bijeen om op de hoogte te blijven van wat de sector wenst van haar professionals. Wij zorgen vervolgens dat onze examens goed aansluiten bij de kennis en vaardigheden die gevraagd worden in de branche. Ook de nieuwste technologische en onderwijskundige ontwikkelingen op het gebied van examinering volgen wij op de voet. Hiermee zorgen we ervoor dat onze kandidaten een diploma hebben dat aansluit bij wat er wordt gevraagd op de arbeidsmarkt, en dat de markt de vakbekwame professionals krijgt die ze nodig heeft.

Werkwijze en kernwaarden

Hoe werken we aan onze missie?

    • We zijn transparant en benaderbaar. In ons vak is het noodzakelijk onafhankelijk en objectief te zijn. Dit mag volgens ons echter niet het contact met onze opdrachtgevers en kandidaten in de weg staan. Vragen en verzoeken worden altijd door ons opgepakt. Wij zijn zes dagen in de week te bereiken per telefoon, e-mail, chat en face-to-face: onze deur staat open. Daarnaast zijn we transparant: we zijn eerlijk en open, en geven waar mogelijk inzicht in onze interne processen. Richting opdrachtgevers geven we advies vanuit onze kennis en ervaring en denken mee met problemen waar opdrachtgevers tegenaan lopen. Als dat nodig is kunnen we snel schakelen om die problemen te helpen oplossen. Kandidaten met een beperking kunnen bij ons zoveel mogelijk op dezelfde wijze examen kunnen doen als kandidaten zonder die beperking.
    • We ontwikkelen betrouwbare examens waarmee de vakbekwaamheid van professionals onafhankelijk en objectief aangetoond kan worden: alleen écht goede kandidaten slagen bij ons. De branche weet zo dat gediplomeerden met een door ons uitgegeven diploma bekwame professionals zijn en kandidaten kunnen zich met hun diploma onderscheiden op de arbeidsmarkt. In samenwerking met alle betrokken partijen en experts uit een branche bepalen wij eerst waaraan de ideale professional in de desbetreffende sector moet voldoen. Examenvragen- en opgaven worden in het ontwikkelingsproces altijd door meerdere experts uit het veld en toetsdeskundigen bekeken. Pas wanneer er eensgezindheid is over de kwaliteit van de vragen en de uiteindelijke toets, wordt deze in gebruik genomen. De vraagontwikkeling vindt onafhankelijk van opleiders plaats en we leiden niet zelf op tot onze examens. Er is dus geen sprake van ´een slager die zijn eigen vlees keurt´!
  • We bieden onafhankelijke en professionele examenafnames die onder extern toezicht staan. We garanderen dat examenafnames fraude-proof   verlopen (je kunt alleen slagen als je écht goed bent) en creëren voor onze kandidaten de ideale examenomstandigheden, zodat ze naar hun beste kunnen hun examen kunnen maken. Ook hier zorgen we ervoor dat medewerkers, toezichthouders, assessoren, examencommissie en andere betrokkenen onafhankelijk zijn en geen belang hebben bij of een kandidaat slaagt of zakt. Daarnaast kunnen kandidaten bij ons examen doen waar en wanneer ze maar willen. Wanneer zij er klaar voor zijn, kunnen ze zo ergens op een van onze toetslocaties terecht.
    Bovendien nemen we informatiebeveiliging serieus en gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze kandidaten.